The Mediterranean towns: items for development. Diachronic, transversal and multidisciplinary Analysis / Les villes méditerranéennes: les facteurs de développement. Analyse diachronique, transversale et multidisciplinaire (MEDTOWNS) is a Research Project approved by the Union Académique Internationale (UAI) in 2015 (Research Project 2015-85) devoted to study the role of Mediterranean Cities and Town in the development of Mediterranean Societies host in the Institut d’Estudis Catalans (Barcelona)

h

Presentation

The Institut d’Estudis Catalans  has been promoting research projects to support present project: 1.- Les ciutats mediterrànies. Els factors de desenvolupament i de progrés: ciutats i articulació territorial (2015-2017) 2.- Les ciutats mediterrànies. Mobilitat...

h

Research axes

Six lines have been articulated for the development of the research project: Town and political and territorial articulation. The cities and towns projected their vigour over their respective regions. In the Mediterranean area, the regions have adjusted to the...

h

Scientific meetings

Enrollment to III International Congress   Descarregar el programa en català -  Download english program   III Congrés Internacional LES CIUTATS MEDITERRÀNIES Mobilitat i desplaçament de persones Barcelona 19-21 de febrer de 2020 Programa [pdf-embedder...

h

Publications

Antoni Riera, Josep Guitart, Salvador Giner, eds., Ciutats mediterrànies: civiltizació i desenvolupament / Villes méditerranéennes: civilisation et développement, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2015. Flocel Sabaté, ed. Ciutats mediterrànies. L’espai I el...